telefon
+48 692 348 575
strzałka w lewo

powrót do listy aktualności

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MPZP

Jeśli planujesz zakup działki to warto wcześniej zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby mieć pewność, że na danej działce może powstać inwestycja zgodna z naszym pomysłem.

 

Czym jest w takim razie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? W skrócie jest to MPZP, czyli dokument stanowiący uchwałę rady miasta bądź rady gminy. Obejmuje on obszar instytucji, która go wydała i określa warunki zabudowy, wytyczne co do budynku, przeznaczenie terenu, wymagany procent zieleni, obszary objęte zagrożeniem powodzi, zabytkami, naturą 2000 itp.. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzieli się na dwie części: szczegółowy opis oraz grafikę w formie mapki danego terenu, na której jest dokładnie zaznaczony rzeczywisty układ dróg i działek, obszar objęty MPZP, linie zabudowy, oznaczenia określające przeznaczenie terenu, obiektów i ich granicę. Mapka posiada dokładną legendę, która pomoże nam ją odczytać.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zmienny lub aktualizowany co kilka lat, sam proces jego tworzenia trwa od kilkunastu miesięcy do kilku lat, a za stworzenie MPZP jest odpowiedzialny wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zależności od obszaru, dla jakiego jest tworzony. Dzięki MPZP jest zachowany ład budowlany na obszarze nim objętym, MPZP nie jest zmieniany z dnia na dzień, więc możemy przewidzieć jakie inwestycję mogą powstać na danym terenie oraz spokojnie możemy planować budowę na naszej działce.

 

Jak tworzy się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przed MPZP zostaje sporządzone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest wstępnym projektem tego jak może wyglądać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast warto pamiętać, że to co jest zawarte w studium uwarunkowań nie musi finalne znaleźć się w MPZP, a na jego podstawie nie mogą być wydawane decyzje. Studium uwarunkowań jest sporządzone dla całego obszaru gminy przez osobę odpowiedzialną. Określa politykę przestrzenną, lokalne zasady gospodarowania, zmiany przeznaczenia terenu, obszary objęte ochroną lub zagrożeniem powodzi i osuwaniem się ziemi, tereny przeznaczone pod inwestycję oraz tereny, na których występuje zakaz budowy. Jeżeli mamy uwagi co do przeznaczenia naszej działki, to dobry moment, aby składać poprawki i wnioskować o zmiany, ponieważ są one brane pod uwagę podczas tworzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Warunki zabudowy

Co, jeśli planujemy zakupić działkę lub już posiadamy taką, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? W tym wypadku nie musimy się niczym martwić, ponieważ możemy wystąpić do odpowiedniego organu o warunki zabudowy – jest to dokument wydawany przez urząd miasta bądź gminy. Znajdziemy w nim dokładny opis przeznaczenia nieruchomości i wytycznych co do budowy. W przeciwieństwie do MPZP dokument ten jest wydawany dla jednej posesji.

 

Jak uzyskać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Jest on często zamieszczany w formie elektronicznej na stronie urzędu miasta bądź gminy, również możemy go znaleźć w Biuletyn Informacji Publicznej, jednak jest zamieszczony tam tylko do wglądu. Jeśli chcemy uzyskać wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musimy złożyć wniosek w formie elektronicznej, listownej lub osobiście udać się do urzędu miasta lub gminy i wnieść opłatę skarbową za wydanie tego dokumentu. Co najważniejsze MPZP jest dostępny dla każdego.

Czy konieczne jest dostosowanie się do miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego? W żaden sposób nie da się ominąć MPZP, został on stworzony w konkretnym celu, aby zachować ład przestrzenny na danym obszarze. Jeśli MPZP nie jest dla nas atrakcyjny albo nie ma go na danym obrzeże mamy możliwość złożenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o jego uchwałę.

 

Warto pamiętać, że jest do długi proces, który nie zawsze może być rozstrzygnięty na naszą korzyść, ale czym więcej wniosków trafi do władz danego obszaru tym mamy większe szanse, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Taki wniosek składamy u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od obszaru. Władze nie mają określonego czasu w jakim muszą rozważyć wniosek, ale jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to zostaną przygotowane wszystkie materiały geodezyjne, a rada miasta rozpocznie sporządzanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Aktualności

Zobacz wszystkie